Organisatie
Het Openluchttheater Valkenburg is eigendom van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.

De exploitatie van het Openluchttheater is vanaf 1 januari 2008 in handen gegeven van de Stichting Openluchttheater Valkenburg.

Deze stichting heeft een tweetal doelen:
1. een breed cultureel aanbod aan podiumkunsten brengen voor Valkenburgers en voor bezoekers van buiten de gemeente (regionaal en toeristen) van alle leeftijden.
2. het Openluchttheater als cultuurhistorisch monument te behouden voor toekomstige generaties.

Jaarlijks worden ongeveer 40 voorstellingen georganiseerd in de maanden mei, juni, juli, augustus en september. De Stichting Openluchttheater Valkenburg realiseert dit met de recettes, een financiële bijdrage van de gemeente, sponsorgelden en bijdragen van de Vrienden van het Openluchttheater. 

Het bestuur van de Stichting Openluchttheater Valkenburg:
Hub Stohr (voorzitter)
Bonnie Groen (secretaris)
Martin Prins (penningmeester)
George Jacobs
Anja Wiersma
Math Stroes
 

Secretariaat:
E: secretariaat@openluchttheater-valkenburg.nl

Bankrekening: NL25 RABO 0117 2579 58
KvK Limburg 14100513
BTW-nr: NL 891.35.987.B01
ANBI-geregistreerd

Directie van het theater:
Jos Frusch
M.: +31(0)617425745
E.: info@ccjosfrusch.nl

PR en Marketingteam:
Hans Linssen (voorzitter)
Hub Stohr
Hélène Hoenjet
Sante Brun
Jacoline Vergeer
Jos Frusch
Mariëtte Stuijts
Melissa de Groot

ICT en ticketing:
Angelo Luja

tickets@openluchttheater-valkenburg.nl

Vriendenwerving:
Mariëtte Stuijts
Melissa de Groot

vrienden@openluchttheater-valkenburg.nl


Openluchttheater Valkenburg
Plenkertstraat 51A
6301 GL Valkenburg a/d Geul
T.: 043-6015044
E.: info@Openluchttheater-Valkenburg.nl
W.: www.Openluchttheater-Valkenburg.nl