• Bij betreden van het theater gaat men akkoord met de huisregels.
 • Bij het niet nakomen van de huisregels kan men uit het theater verwijderd worden.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald.
 • Aanwijzingen van personeel van het theater of daarvoor bevoegde personen betreffende de huisregels moeten altijd strikt worden nagekomen.
 • Legitimeren is verplicht als daar expliciet naar gevraagd wordt. Ter bescherming van de eigen en andermans veiligheid kunnen bezoekers bij de entree gefouilleerd worden.
 • In het theater is de alcoholwet van kracht. Boetes worden verhaald op personen die deze wet overtreden.
 • Het is niet toegestaan eigen voedsel en/of drank mee te brengen.
 • Het is niet toegestaan drank en/of flesjes, glazen en dergelijke naar buiten het theater mee te nemen.
 • Op de tribune en in het grottheater mag niet gerookt worden, op het horecaplatform is roken toegestaan. Bij kindervoorstellingen wordt er niet gerookt.
 • Het is niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur) wapens, of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het theater.
 • Professionele opnameapparatuur mag alleen na uitdrukkelijke toestemming meegenomen en gebruikt worden.
 • Eigen zitkussens zijn toegestaan. Het theater stelt bij de meeste voorstellingen zitkussens ter beschikking.
 • Alleen honden die op geen enkele wijze andere bezoekers lastig vallen of een voorstelling verstoren kunnen na uitdrukkelijke toestemming meegenomen worden. Hulp- en geleidehonden hebben altijd toegang.
 • Bij gebruik van drugs, bij dronkenschap, gewelddadig gedrag, agressie, discriminatie, provocatie en ongewenste intimiteiten volgt onmiddellijke verwijdering uit het theater en waar nodig overhandiging aan de politie.
 • Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd. Eventuele schade wordt verhaald.
 • Urineren in het theater en het terrein daarom heen, buiten de daarvoor bestemde toiletten, is verboden en resulteert in onmiddellijke verwijdering van het terrein.
 • Het is niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke toestemming, folders/stickers of andere promotionele artikelen uit te delen in en rondom het theater. Eventuele kosten worden verhaald.
 • Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op en rondom het theater.
 • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers binnen of buiten het theater kunnen ondervinden. Betreden is geheel op eigen risico.