Organisatie

Openluchttheater Valkenburg is eigendom van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
De exploitatie van het openluchttheater is vanaf 1 januari 2008 in handen van de Stichting Openluchttheater Valkenburg.

Deze stichting heeft een tweetal doelen:
1. een breed cultureel aanbod aan podiumkunsten brengen voor Valkenburgers en voor bezoekers van buiten de gemeente (regionaal en toeristen) van alle leeftijden.
2. het openluchttheater als cultuurhistorisch monument te behouden voor toekomstige generaties.

Jaarlijks worden ongeveer 50 voorstellingen georganiseerd in de maanden mei, juni, juli, augustus en september. De Stichting Openluchttheater Valkenburg realiseert dit met de recettes, een financiële bijdrage van de gemeente, sponsorgelden en bijdragen van de vrienden van het openluchttheater.

Het bestuur van de Stichting Openluchttheater Valkenburg:
Hub Stohr (voorzitter)
Bonnie Groen (secretaris)
Ed Curfs (penningmeester)
George Jacobs
Anja Wiersma
Math Stroes
Idy Theeven-Rutten

Secretariaat:
secretariaat@openluchttheater-valkenburg.nl

Bankrekening: NL25 RABO 0117 2579 58
KvK Limburg: 14100513
BTW-nr: NL 8191.35.987.B01
ANBI-nr: 819135987

Directie van het theater:
Jos Frusch
+31(0)617425745
info@ccjosfrusch.nl

PR en Marketingteam:
Hans Linssen (voorzitter)
Hub Stohr
Hélène Hoenjet
Sante Brun
Jacoline Vergeer
Jos Frusch
Mariëtte Stuijts
Melissa de Groot

Financiën en Administratieve Dienstverlening:
Indien onze klanten dan wel onze leveranciers vragen hebben inzake financiële zaken, verkoop facturen, inkoopfacturen, betalingen etc. dan verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact op met onze penningmeester, Ed Curfs (telefoonnummer + 31 6 2372 8025) en bij voorkeur stuurt u aub een e-mail naar penningmeester@openluchttheater-valkenburg.nl en de betrokken contactpersoon van ons openluchttheater (voor zover relevant en van toepassing). Onze leveranciers willen wij vragen hun verkoopfacturen digitaal als zijnde pdf.file aan te reiken aan vorengenoemde e-mail adres. Wij maken u attent op het feit dat de financiële afhandeling  van per post aangeleverde facturen in de regel helaas meer tijd in beslag gezien de extra administratieve acties welke van toepassing zijn.

ICT en ticketing:
Angelo Luja
Peter da Graça
tickets@openluchttheater-valkenburg.nl

Vriendenwerving:
Mariëtte Stuijts
Melissa de Groot
vrienden@openluchttheater-valkenburg.nl

Openluchttheater Valkenburg
Plenkertstraat 51A
6301 GL Valkenburg a/d Geul
043-6015044 (ma t/m vr 11:00-17:00 uur en 2 uur voor een voorstelling)
info@Openluchttheater-Valkenburg.nl
www.Openluchttheater-Valkenburg.nl