Verkoopvoorwaarden Tickets

  • Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang uitgezonderd baby voorstellingen of expliciet aangegeven.
  • Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende verkooppunten en de online ticketshop zijn geldig.
  • Eenmaal gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen. Entreekaarten zijn alleen geldig op de vermelde datum.
  • Legitimeren is verplicht als daar expliciet naar gevraagd wordt. Ter bescherming van de eigen en andermans veiligheid kunnen bezoekers bij de entree gefouilleerd worden.
  • De organisatie heeft het recht om het programma te wijzigen. Bij het niet doorgaan van een of meer acts kunnen entreegelden niet worden teruggevorderd.
  • Entreegelden worden alleen terugbetaald als een voorstelling in zijn geheel wordt afgelast, in alle andere gevallen niet.
  • Ook bij regen gaan de voorstellingen door. Bij extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld onweer) heeft de organisatie het recht de voorstelling i.v.m. veiligheidsoverwegingen eerder te beëindigen.
  • Gedurende de voorstellingen kunnen er door de organisatie (foto-)opnames worden gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
  • De toegang tot het theater kan worden geweigerd als een bezoeker dronken is of onder invloed van drugs. Kosten van entreebewijzen kunnen dan niet verhaald worden.
  • De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers binnen of buiten het theater kunnen ondervinden. Betreden is geheel op eigen risico.